mercredi 27 mai 2009

Fidirana mivantana nataon'ny Filoha Marc RAVALOMANANA tamin'ny antso an - tariby teo amin'ny Magro

Manahoana daholo ianareo

Miarahaba anareo vahoaka tonga marobe eto amin’ny toerana ity aho, manahoana daholo ianareo e

Mahatsiaro ary maka sary an – tsaina ny fitiavana ao anatinareo ao sy ny fanirianareo rehetra dia ny hihaonatsika tsy ho ela ary minoa ahy ianareo fa tsy maintsy ho tanterahintsika izany.

Mahatoky aho, mahatoky aho fa mahalala ny tokony ataony ny vahoaka malagasy ary dia saro – piaro amin’ny fitiavan – tanindrazana ka enga anie izao hetsika ataontsika rehetra izao, izao fikarohana ny vahaolana izao mba ho tanteraka hatramin’ny farany. Ary tsy matahotra isika fa momba antsika andriamanitra.

Ny zavatra anankiray tiako ho marihina sy ampahafantarina anareo dia izao, tsy hamelan – tsika mihintsy raha tsy miverina amin’ny laoniny ny filaminana ary ny lalàm – panorenana tsy maintsy hajaina toy ny anak’andriamaso ary indrindra indrindra ny tany tan – dalàna. Mampalahelo dia mampalahelo ny mahita ny fahorian’ny vahoaka malagasy ankehitriny, miafina, mandositra tsy mba manana izany zo maha olona azy izany. Tena mangirifiry ny tena ankehitriny, ka hoy aho ry vahoaka malagasy, samia manao arak’izay azo atao hiarovantsika ny famerenana ny ara – dalana.ny zavatra tiako ampitaina farany dia aoka mba samy hitovy ny fomba fijery ary hiara hientana isika handresy an’izao fihetsika sy fandrobana ataon’ny sasany izao, fandrobam – pahefana, ary indrindra indrindra ny fitadiavan’ny sasany hanazanahana indray ny firenentsika, tsy manaiky an’izany isika malagasy, tsy hanaiky an’izany isika.

Ny hafatra tiako hapetraka aminareo ary dia samia, samia hoy aho aminareo manana an’ilay faharetana sy ilay finiavana hanao zavatra satria izay ihany no ahafahantsika manatanteraka nohon’ny finoana hananatsika ary indrindra indrindra ny fijoroantsika amin’izany hoe fitiavana, entanim - pitiavana izany dia mahavita zavatra.

Izao hetsika ataonareo izao dia hitan’ny firenen -drehetra ary miara – miasa amintsika ny firenena izay efa manohana, ny firenena afrikana, ny firenena eropeana, ny amerikana ny asiatika manohana antsika avokoa, koa mahatokisa fa tsy maintsy hanampy antsika izy ireo.

Holazaiko aminareo atsy ho atsy ny vokatr’izany fiaraha – miasa izany ka dia manantena isika, mino isika fa homba antsika andriamanitra

Mandrapihaona indray ary ry vahoaka malagasy

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

 
http://www.nivapas.com Annuaire
nivapas