jeudi 5 février 2009

Le gouvernement a mis à la tête de la Cua un PDS pour la continuité

Le lendemain, le maire déchu a donné son écharpe de maire à son adjoint. Mais qu’est-ce qu’il veut celui là ? être chef du gouvernement, maire ou président de la république à 35 ans ?

Après les agitations de la dernière semaine

Après les agitations de la dernière semaine, l'agence Standard & Poor a déclassé Madagascar de B stable à B- ( B négatif) concernant la notation du risque pays.

Chantages, corruption, désinformations, boucliers humains… tout l’arsenal du terrorisme déployé par TGV

« Aoka tsy hivaoka ny trano ireo vahiny rahampitso (04/02/2009) fa tsy fantatra mihitsy izay zavatra hiseho noho ny fahatezeram-bahoaka ». Izany no teny navoakan’i Andriamatoa Rajoelina tao anatin’ny kabary nataony ny alin’ny 03 febroary 2009, ho setrin’ny tsy fahafaliany noho ny fanendrena PDS ao amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.

Izany ve midika fa tsy afaka hifehy ireo olona antsoiny hivory izy (andininy 10 ny lalam-panorenana), ka atahorana indray ny fihoaram-pefy? Marihina anefa fa ny Mpitandro ny filaminana (EMMO/NAT) dia nanome toky ny fahavononan’izireo handray ny andraikiny ho fitsimbinana ny filaminam-bahoaka sy ho fiarovana ny aim-bahoaka sy ireo fananany (communiqué du 01/02/2009). Ny Minisitry ny Fiarovana koa dia mbola nanamafy izany tamin’ny kabary nataony tany Antsiranana sy Taolagnaro (TVM, vaovao, 03/02/2009). Tsy nisy koa tao anatin’ny fanambarana fanavahana na ho an’ny vahiny na malagasy. Voamarika izany fandraisan’andraikitra izany nanomboka ny alatsinainy lasa teo sy mandrakandroany.

Tanan-kavia sy havanana
Ao anatin’ny fanarenana ny fahavoazan’ny mponina tao aorian’ny savorovoro sy ny fandalovan’ny rivo-doza teto amin’ny firenena ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao.

Ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena, araka ny andraikitra tandrify azy, ny ezaka efa nataony ary ny fampanantenana nomeny dia tsy hikely soroka amin’ny fanatsarana hatrany ny kalitaon’ny fampianarana mba hahafahan’ny zanantsika hanorina tsara ny hoaviny ary andray anjara feno amin’ny fampandrosoana ny firenena.

Fantatra ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny eo anatrehan’ny fisondrotry ny vidin’entana na ny fanjavonany tampoka teny amin’ny tsena tao aorian’ireny zava-nisy nitranga teto amin’ny firenena ireny. Mba hanamaivanana izany fahasahiranana izany, sy ho fitsinjovana indrindra ireo tokan-trano simba fivelomana tsy fidiny, ary indrindra indrindra mba hahafahan’ny zanantsika hifantoka tsara amin’ny fianarany, dia hanome tohana ara-tsakafo azy ireo ny Ministera, amin’ny alalan’ny famatsiana vary ny cantines scolaires any amin’ny sekoly fanabeazana fototra.

Atao miandalana araka ny hamehana ny fanohanana ka natomboka ny 05 febroary 2009 teto amin’ny fari-piadidiam-pampianaran’Antananarivo Renivohitra sy ny foibe-paritry ny fanabezam-pirenena Analajirofo. Efa an-dalana ny faritra hafa.

Mba hanafainganana ny fizarana ny vary amin’ireo EPP dimy ambin’ny folo misy eto an-drenivohitra dia nizara ho ekipa dimy ireo Tale Jeneraly sy Talen’ny Ministera niaraka tamin’ny DREN sy ny Chef Cisco-n’ Antananarivo Renivohitra.

Hitohy isan-kerinandro izao fizarana vary famatsiana ny cantine scolaire izany ka vary 9 tonne isan-kerinandro no hizaraina eto Antananarivo Renivohitra.

Ireo toerana hafa nisedra fahasahiranana dia hahazo fanohanana ihany koa toy izay efa natao tany Menabe.

Les autorités gouvernementales apportent leur soutien à la population victime des dégâts cycloniques et des agitations sociales

Le Ministère de l’Education Nationale, de par la mission qui lui est confiée, les efforts déployés jusqu’ici et les promesses exprimées, concentre ses efforts pour améliorer sans cesse la qualité de l’enseignement pour assurer le futur de nos enfants et leur permettre de participer pleinement au développement de la nation.

Les derniers évènements qui viennent de secouer le pays ont entraîné une hausse des prix, voire, la raréfaction des produits de première nécessité. Aussi, pour venir en aide aux parents de nos jeunes élèves, et pour participer au retour de la sérénité dans leur quotidien, le MEN va procéder à une distribution de vivres pour les cantines scolaires de l’Education Fondamentale.

Ces activités de distribution ont commencé ce jeudi 05 février dans les CISCO d’Antananarivo et le DREN d’Analanjirofo ; elles se poursuivront de façon continue et par ordre d’urgence dans les autres régions.

Les Directeurs Généraux, les Directeurs, accompagnés des DREN et du Chef CISCO, se sont répartis en cinq groupes pour assurer de façon urgente la distribution du riz dans les 15 EPP de la capitale.

Le ravitaillement en riz des cantines scolaires sera assuré chaque semaine, à raison de 9 tonnes de riz à distribuer pour la ville d’Antananarivo.

Le MEN se propose également d’apporter son aide et son soutien aux autres régions également éprouvées comme ce fut le cas du Menabe.

Conférence de presse, Mahazaorivo, 05/02/09
Rentré au pays ce matin, après avoir assisté à la 12ème session ordinaire de l’Union Africaine à Addis-Abeba, le Premier ministre Charles Rabemananjara, en présence de tous les membres du gouvernement a tenu une conférence de presse à Mahazoarivo.

A l’issue de ce cette session ordinaire, l’UA a confirmé son soutien pour la tenue du 13ème Sommet de l’UA à Antananarivo au mois de juillet prochain et condamne tout changement anti-constitutionnel.

Aussi, le Premier ministre, Chef du gouvernement a rappelé que toute prise de pouvoir doit passer par une élection démocratique et dans le respect de la Constitution.

L’amélioration des infrastructures dans les pays africains et la mise en place d’une Autorité africaine ont été également parmi les sujets discutés lors de cette session et le thème du 13ème Sommet de l’UA y a été validé : « investir dans l’agriculture pour la croissance économique et la sécurité alimentaire ».

En marge de la Conférence, la délégation malgache, conduite par le Premier ministre a rencontré plusieurs responsables hauts niveaux de plusieurs pays africains, des Nations Unies, de l’OIF, de la SADC ainsi que des Chefs de commission de l’UA.

Face à la crise politique actuelle, le Premier ministre compte sur la sagesse malagasy et l’importance du dialogue pour préserver l’intérêt supérieur de la Nation. Il a également fait appel à tout un chacun à travailler ensemble pour la réussite de la tenue du Sommet de l’UA à Antananarivo au mois de juillet

Valandresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’ny Praiminisitra Charles Rabemananjara (05/02/09)Tafaverina an-tanindrazana androany maraina ny delegasiôna notarihin’ny Praiminisitra Charles Rabemananjara, iraky ny Filoham-pirenena Marc Ravalomanana, avy nanatrika ny fihaonana an-tampony faha-12n’ny vondrona afrikanina tany Addis Abeba (Ethiopie).
Nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety avy hatrany, teny Mahazoarivo, ny Praiminisitra androany maraina nanazava momba ny iraka nataon’ny delegasiôna malagasy.

Nambaran’ny lehiben’ny Governemanta àry fa nohamafisina nandritra ity fivoriana tany Addis Abeba ity fa i Madagasikara no hampiantrano ny fihaonana an-tampony andiany faha-13n’ny Vondrona Afrikanina, ny 01-02-03 jolay ho avy izao.
Efa voafaritra rahateo ny lohahevitra hodinihina mandritra io fihaonana eto Madagasikara io : « Investir dans l’agriculture pour la croissance économique et la sécurité alimentaire ».

Nanterin’ny Praiminisitra tamin’izao valandresaka izao fa tsy misy fikambanana iraisam-pirenena, na iza na iza, mankato ny fakana fahefana ivelan’ny fifidianana.
Nambarany ihany koa fa ny pôlitika dia misy foana, fa ny firenena tsy maintsy mandroso.

Koa nisy ny antso avo nataon’ny Praiminisitra « ny amin’ny hijerena ny tombontsoa ambonin’ny firenena satria ny fitiavantanindrazana no lehibe indrindra. Aleo hoy ny Praiminisitra mifanome tànana amin’ny fanatontosana io fihaonana an-tampony faha-13 io, satria voninahitr’i Madagasikara izany, ary vonona hanampy antsika ny firenena rehetra ao amin’ny Vondrona afrikanina.

Mikasika ny toe-draharaha pôlitika eto amintsika, amin’izao fotoana izao, dia nambaran’ny lehiben’ny Governemanta fa ao anatin’ny filaminana sy fifandeferana no ahafahana miresaka hahitana vahaolana amin’izany.

Nohamafisin’ny Praiminisitra teo am-pamaranana ity valandresaka ity, ny fitaomana ny malagasy hifanome tànana sy hiara-hiasa ary hifanampy amin’ny fanatontosana ity fihaonana an-tampony faha-13n’ny vondrona afrikanina ity.

Nanotrona ny Praiminisitra tamin’ izao valandresaka ho an’ny mpanao gazety teny mahazoarivo izao ny mpikambana ao amin’ny Governemanta.

Discours de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Addis-Abeba, février 2009

En 2006, le Président de la République de Madagascar, Son Excellence, Monsieur Marc RAVALOMANANA, a été réélu démocratiquement, avec un soutien populaire massif.

L'élection Présidentielle a été suivie en 2006 et 2007, par d'autres élections prévues par la Constitution, entre autres, législatives et Communales, dans tout le territoire de Madagascar. Ces élections se sont déroulées, avec la participation d'Observateurs nationaux et internationaux, entre autres la SADC, l'Union Africaine, l'Union Européenne et l'EISA (Élection Institute of South Africa) et ont été caractérisées particulièrement par le respect de la régularité et de la transparence des opérations de votes.

Depuis son accession au pouvoir, SE Monsieur Marc RAVALOMANANA, a déployé tous les efforts nécessaires pour ouvrir l'économie tout en assurant un environnement favorable à la démocratie et aux investissements. Dans cette optique, en 2006, il a libéralisé 85% du commerce, dans le contexte du Protocole de Commerce du SADC. La même année, il a crée EDBM pour promouvoir et améliorer le climat d'investissements. Tout cela a porté ses fruits, à travers des investissements privés d'une valeur de plus 4 milliards de dollars dans les secteurs miniers, manufacturiers et des services.

Les chiffres de ces dernières années sont éloquents à plus d'un égard:
· Un taux de croissance passant de 4,6% en 2005 à 6,2% en 2007 ;
· Un accroissement des investissements privés estimés à 12,5 % du PIB en 2005 et augmentant à 28,3 % du PIB en 2007 ;
· Un taux d'inflation diminuant de 11,5 % en 2005 à 10,2 % en 2007 ;
· Un indice de perception de la corruption passant de 1,7 en 2002 à 3,2 en 2007, signifiant ainsi un environnement économique global plus favorable ;
· Une baisse constante du taux de pauvreté de 69,6% en 2001 à 66,3 % en 2007.

Dans le domaine de la communication, le Gouvernement de MADAGASCAR a mis en place un environnement favorable à la liberté de presse et de communication. D'où la présence de plusieurs chaînes de radio et télévision privées qui sont libres de diffuser toutes les informations dans la limite de la légalité et des réglementations en vigueur.

Monsieur Andry RAJOELINA, Maire d'Antananarivo, par des meetings successifs depuis le 17 janvier 2009, a incité ses partisans à effectuer un vaste mouvement de désobéissance civile. Les manifestations menées émanent de groupes et de politiciens qui n'ont pas participé de leur propre gré aux diverses élections.
Devant cet acte de déstabilisation, la population d'Antananarivo a voulu témoigner de son attachement à l'ordre constitutionnel en accueillant massivement le Président de la République à son retour d'Afrique du Sud le 25 janvier 2009. Le cortège présidentiel a mis près de quatre heures pour boucler le trajet de l'aéroport d'Ivato jusqu'à son domicile, soit 15 kilomètres.

Le lundi 26 janvier 2009, le maire d'Antananarivo a organisé son meeting quotidien sur la place du 13 mai. Le défilé qui s'ensuivit a dégénéré en actes de pillage visant plusieurs sites : la télévision et la radio nationales, la station de télévision privée MBS, ainsi que plusieurs centres commerciaux. Cette situation a eu pour effet, l'absence de communication conduisant à une propagation rapide et forte des rumeurs dans l'ensemble du territoire national et sur la scène internationale. Les efforts entrepris par le Gouvernement ont permis de rétablir le fonctionnement des chaînes publiques et privées y compris celle du Maire d'Antananarivo.

Les actes de vandalisme et de pillage se sont poursuivis la matinée du 27 janvier 2009. Les victimes, au nombre de près d'une centaine, ont péri non pas du fait des actions des forces de l'ordre, mais surtout suite aux bousculades ou incendies des magasins lors du pillage. En effet, pour éviter un bain de sang et de porter atteinte à l'intégrité physique des personnes innocentes, les forces de l'ordre se sont abstenues de recourir aux armes.
Les dégâts causés par ces manifestations sont estimés à plusieurs millions de dollars et les principales victimes sont les investisseurs nationaux et étrangers. Des milliers de famille ont perdu leurs emplois.

Toutefois, les responsables de l'Etat-Major Mixte Opérationnel (EMMO comprenant la police, l'armée et la gendarmerie) ont déclaré qu'ils vont désormais sévir contre les pilleurs. D'ailleurs, plusieurs suspects ont déjà été appréhendés.
La situation sur le terrain fut alors maîtrisée le 28 janvier 2009.
Le Gouvernement malgache a annoncé dès le 28 janvier 2009 sa volonté d'entamer les dialogues pour dénouer la crise. Les personnes de bonne volonté dénoncent toute action qui pourrait conduire le pays au chaos, notamment l'atteinte à l'Etat de Droit et à la légalité républicaine.

La Communauté internationale, ainsi que la Conférence Œcuménique des Eglises Chrétiennes de MADAGASCAR ont agi activement pour amener les deux parties à la table des négociations. Les associations de la société civile, de leur côté, ont lancé des appels au calme pour préserver l'économie encore fragile de MADAGASCAR.
Les appels incessants à la rébellion et au soulèvement populaires ont dévié à l'incivisme portant atteinte à l'ordre établi, aux valeurs profondes de la culture malgache, et aux efforts engagés par le Gouvernement pour le développement de la Nation.

Pour rappel, le mouvement est né suite à la fermeture de la chaîne de télévision appartenant au maire qui avait diffusé une interview jugée porter atteinte à la sûreté nationale, incitant à la haine, à la violence et à la désobéissance civile. Après la réouverture de ladite chaîne, les revendications ont évolué et deviennent politiques exigeant la démission du Gouvernement et le départ du Chef de l'Etat.
De fait, les résultats positifs obtenus depuis quelques années risquent d'être compromis et réduits à néant. Alors même que la Communauté Internationale, notamment les bailleurs de fonds et les partenaires étrangers se sont engagés à travers un soutien sans faille au Gouvernement en place, en vue de relancer l'économie nationale dont les potentialités ne sont plus à démontrer. De surcroît, les stratégies mises en œuvre, comme l'illustre le Madagascar Action Plan, ont obtenu leur bénédiction, confortant une symbiose des actions au profit de la Nation qui se dirige vers un avenir fort prometteur.

Lors du meeting tenu le 31 janvier 2009 sur la place du 13 mai, Monsieur Andry RAJOELINA s'est autoproclamé Chef suprême de la Nation, foulant au pied les dispositions pertinentes de la Constitution, et sur lequel la Haute Constitutionnelle et le Ministère de la Justice statueront. Il est à souligner que contrairement aux différentes rumeurs qui circulent, SEM Marc RAVALOMANANA reste toujours le Président de la République de MADAGASCAR et dirige les Conseils de Ministres ;
Tous les services publics, les établissements scolaires et les institutions bancaires ont fonctionné normalement malgré l'appel à une ville morte fait par le Maire. En effet, le Gouvernement a toujours eu le contrôle de la situation qui est actuellement calme. La sécurité règne dans l'ensemble du territoire de MADAGASCAR. Pour les établissements qui ont été victimes de pillages, le Gouvernement a pris les mesures nécessaires pour aider les salariés les plus vulnérables à travers des subventions.
Il est à noter que toutes les infrastructures d'accueil (le centre de conférence internationale, les villas présidentielles, les hôtels de luxe, etc.) du 13ème Sommet de l'Union Africaine sont intactes et seront prêtes à temps. Ainsi, MADAGASCAR réaffirme son engagement à accueillir ce 13ème Sommet de l'Union Africaine au mois de juillet 2009. Aussi invitons-nous la Commission à effectuer la deuxième mission d'évaluation suivant le calendrier prévu.

Pour terminer, notre requête consiste à demander à l'Union Africaine de condamner fermement et sans réserve, cet acte perpétré par le Maire d'Antananarivo et ses partisans, qui est anticonstitutionnel et contre les principes sacro-saints de l'acte constitutif de l'Union Africaine.
Enfin, la population malgache sera heureuse de vous accueillir tous à Antananarivo au mois de juillet prochain.

Réflexion, à tous les amis du monde entier qui connaissent des amis qui connaissent des Malgaches

Je m'adresse à tous mes amis, aux Malgaches vivant en France, à l'étranger, à tous les amis du monde entier qui connaissent des amis qui connaissent des Malgaches ...

C'est avec les mains tremblotantes que je vous écris. Je viens d'avoir une conversation surréaliste au téléphone avec quelqu'un proche du gouvernement qui est sur place et qui m'éclaire sur la situation en ce moment-même à Antananarivo. Il est maintenant 0h27 au moment où je commence à écrire, le 28 janvier 2009.

Vous êtes peut-être au courant des événements qui ont eu lieu lundi 26 janvier à Tana. Le maire d'Antananarivo, Andry Rajoelina (aussi connu sous le nom de "TGV"), principal opposant au gouvernement de Marc Ravalomanana, a fait un appel à la grève générale et a organisé une manifestation gigantesque contre le Président. Manifestation qui a malheureusement dégénéré : pillages, magasins, maisons de particuliers partis en fumée, etc ...

Les dessous de cette affaire sont très complexes et très inquiétantes. Ce à quoi nous avons assisté lundi 26 janvier (déjà tristement surnommé le Black Monday sur internet) n'est qu'une INFIME PARTIE d'un iceberg beaucoup plus dévastateur !!!!

Mais avant d'y venir, cette information sur les intentions de Andry TGV : il est prévu qu'il s'autoproclame purement et simplement comme le nouveau PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR, aujourd'hui, 28 janvier 2009, sur la Place du 13 Mai. Donc peut-être que si vous lisez ces lignes, il l'aura déjà fait ...

Venons-en maintenant aux dessous de cette affaire. Il faut remonter un peu avant décembre 2006, élections présidentielles. Cette élection devait voir Marc Ravalomanana reconduit dans ses fonctions pour un second mandat, après sa première élection, en 2002.

Décembre 2006 donc, un certain Manandafy, membre d'un parti politique : le MFM, effectue un déplacement en France pour y rencontrer Didier Ratsiraka, ancien Président de la République, au pouvoir durant plus de 25 ans. Celui-ci a perdu sa place face à Marc Ravalomanana lors des élections de fin 2001, qui s'est compliquée par la suite en une grande crise de près de 6 mois, durant la première moitié de 2002. Un sommet de l'Union Africaine devait se tenir à Madagascar en 2002. En raison de l'instabilité politique de l'époque, il a finalement eu lieu à Durban, en Afrique du Sud. Compte tenu de la crise, Madagascar a été temporairement suspendu de son siège à l'Union Africaine, puis a retrouvé son fauteuil au sein de l'Union, après que la communauté internationale et l'Afrique aient reconnu officiellement Marc Ravalomanana comme le nouveau Président. Cette défaite, Didier Ratsiraka ne l'a jamais digérée. Une fois Ravalomanana arrivé au pouvoir, Manandafy s'est retourné contre lui, et a noué de nouvelles relations avec l'ancien Président, Ratsiraka.

Le fameux entretien de 2006, entre Manandafy et Didier Ratsiraka débouche sur des consignes très claires de Ratsiraka : « C'est vous qui l'avez mis là, à vous de l'enlever de là ! ». Par « vous », Ratsiraka sous-entend les Merina, (pour les amis non Malgaches : Merina, ethnie vivant sur les hauts-plateaux, donc Antananarivo), dont il voue une haine tenace depuis très longtemps.

A partir de ce jour-là, le plan se déroule petit à petit. Il s'agit de mettre en place le plan qui consistera à :

- Destituer Marc Ravalomanana
- Détruire tous ses biens
- Détruire toutes les traces de son ennemi, tout ce qu'il a mis en place et ce qui est signe de progrès
- Mettre Tana à sac
- Remettre Madagascar dans l'état de pauvreté dans lequel il était avant Ravalomanana

Pour y parvenir, il faut trouver une « marionnette », un jeune Merina, crédule, fougueux, et ambitieux. Cette personne, « ils » la trouvent en la personne de … Andry Rajoelina. Que rêver de mieux pour une vengeance ? Marc Ravalomanana était Maire de Tana (diminutif de Antananarivo pour mes amis non Malgaches qui ne comprennent pas). Grâce à des soutiens puissants (dont celui de Ratsiraka), Rajoelina gravit rapidement les échelons et accède à la Mairie d'Antananarivo l'année dernière. Maintenant voici Andry « TGV » Rajoelina, secrètement soutenu par Ratsiraka, en opposant virulent de celui qui a pris sa place en 2002 !

Samedi 13 décembre 2008 : Fermeture de la station Viva, station appartenant à Andry « TGV » Rajoelina.

La station du Maire diffusa le 13 décembre 2008 une interview de Didier Ratsiraka appelant la population au soulèvement et à la révolte contre le régime de Marc Ravalomanana. Cette interview, seule la station Viva la diffusa en intégralité, avec programmation de rediffusion. Toutes les autres chaînes de Madagascar ne l'ont diffusée qu'en partie.

Le soir même, ordre est donné par le gouvernement de fermer la station, qu'il considère « hors-la-loi ». Selon la Constitution de Madagascar, aucun message appelant à semer le trouble et à déstabiliser la paix et la sécurité du pays n'est toléré. Depuis ce jour-là, Andry Rajoelina s'appuie sur ce fait pour véhiculer son message et s'érige en tant que principal opposant à Marc Ravalomanana, inaugurant peu de temps après la nouvelle Place de la Démocratie (anciennement Jardin d'Ambohijatovo).

Le bras de fer s'intensifie entre le Maire de Tana et le Président de Mada.

Information qui n'est pas forcément connue de tout le monde : pendant que la télé cesse d'émettre, la radio, elle, continue. Continue jusqu'aux alentours du lundi 26 janvier 2009, vers 4h du matin.

Lundi 26 janvier 2009

Que s'est-il passé ?

Une manifestation organisée par le Maire a lieu à la Place du 13 Mai. Celui-ci harangue la foule puis l'entraîne vers Anosy, siège du Tribunal où sont jugés des jeunes étudiants auteurs de vandalisme. Non loin du tribunal se trouve la Radio National Malgache. Tout dégénère. La RNM brûle !

Magasins, Analakely, pas mal de stores situés sous les arcades de l'Avenue de l'Indépendance partent en fumée. Tous ces événements sont, malheureusement accompagnés de fausses rumeurs véhiculés à l'extérieur (EPF Ampefiloha brûlé : faux, les mercenaires ont fermé la station de Andry TGV et non la police : faux, des membres du gouvernement démissionnent, ou vont démissionner : FAUX !!).

Pendant ce temps, une troupe s'attaque aux stations appartenant au Président de la République : MBS + un certain nombre de magasins tels Magro, etc.

Une tragédie a lieu : une foule en furie est sur le point de pénétrer dans la propriété privée de la station MBS. Un des gardiens de la maison, est tout seul face à plusieurs dizaines de personnes déchaînées. Il fait feu en l'air pour faire sommation. La foule continue de tenter d'entrer en forçant le grillage, cette fois-ci le gardien fait feu en direction de la foule. Malheureusement, un jeune - que le maire revendique comme étant un de ses « militants » alors qu'il a à peine 14 ans - meurt durant cet assaut. L'enfant était situé entre la foule, … et le grillage !

Un membre du gouvernement appelle les pompiers pour s'occuper de l'incendie de la RNM. Au bout du fil, quelqu'un lui répond : « on arrive ! ». Quelque temps plus tard, voyant que le feu s'intensifie, cet homme du gouvernement descend près de la RNM pour voir ce qu'il en est exactement. Arrivé sur place : pas de pompier ! Là, il engage une discussion avec une personne travaillant alentour. Il apprend que son interlocuteur, directeur de l'établissement situé juste à côté de la RNM a aussi appelé les pompiers ! Leur conversation se résume ainsi :

- Venez ! la RNM brûle !
- Vous êtes qui ?
- Je suis le directeur de l'établissement situé juste en face de la RNM ! Venez vite !
- Désolé Monsieur, tant que le Maire ne nous a pas donné l'ordre, on n'y va pas …
- Coupé.

Rappelons-le, les pompiers dépendent de la CUA (Commune Urbaine d'Antananarivo), donc du Maire.

Voilà pourquoi les pompiers ne sont jamais venus éteindre la RNM. Sauf que Andry Rajoelina clame à qui veut entendre : « voyez, le gouvernement ne fait rien pour éteindre la RNM, je vais aller éteindre cet incendie moi-même ! ».

A l'extérieur (diaspora, etc), et beaucoup à l'intérieur aussi, nous sommes nombreux à nous inquiéter : que fait l'Etat ? que fait l'armée ?

J'apprends que Marc Ravalomanana dans un premier temps préfère éviter de faire intervenir l'armée (ce, juste avant que tout dégénère). Armée qui, elle-même, est divisée car Ratsiraka a encore sur place des militaires à sa solde (des officiers qui faisaient partis de la RESEP, armée créée par lui, et de la SPADEM).

Résumé de la journée du lundi 26 : RNM brûlé, magasins en ville brûlés, magasins appartenant à Ravalomanana, brûlés, MBS, brûlé.
Tous les moyens de communications dont dispose le gouvernement pour communiquer sont coupés.
Seules des radios évangéliques et des stations pro-TGV continuent d'émettre.

Mardi 27 janvier 2009
Une réunion devait se tenir aujourd'hui entre Ravalomanana et Rajoelina. Celui-ci pose certaines conditions :

- Qu'on livre à la justice l'assassin de l'un de ses « militants » (de 14 ans) qui s'est fait tué au cours de l'attaque de la MBS
- Que les trois étudiants jugés au Tribunal de Anosy qui ont participé à des actes de vandalismes soient remis en liberté.

Cette réunion n'a pas eu lieu.

En fait, ce que certains ne savent pas encore, c'est que les trois étudiants accusés de vandalisme, ont été libérés avant même que TGV n'en ait fait la demande.

De plus, au cours de la journée du mardi 27 janvier, les émetteurs ont été restitués à Viva. Viva émet donc de nouveau.

Comme quoi, pour ceux qui doutent encore, le gouvernement est de bonne foi.

Mercredi 28 janvier 2009
Il est maintenant 1h55. Triste anniversaire pour moi. J'aurais aimé d'autres circonstances.

Aujourd'hui, les choses vont s'accélérer.
Andry Rajoelina a l'intention de s'autoproclamer Président de la République, sur la Place du 13 Mai. Des mercenaires sont déjà sur place, à Antananarivo pour accomplir leur triste besogne : abattre Andry Rajoelina. Des mercenaires engagés, bien entendu, par Didier Ratsiraka.

Le but ? Très simple : faire accuser Marc Ravalomanana de ce crime !!!!!!!!!!
Et semer définitivement le chaos !

En ce moment même, Pierrot Rajaonarivelo, pro-Ratsiraka, exilé en France depuis plusieurs années, fait son retour à Madagascar. Pierrot Rajaonarivelo, rappelons-le, a financé la création d'Injet, société de Andry Rajoelina spécialisée dans les panneaux publicitaires. A l'heure où j'écris, il doit être déjà à Tamatave. Un convoi de bus se dirige actuellement de Tamatave vers Antananarivo pour assister au clou du spectacle..

Tous les soutiens étrangers de Andry Rajoelina, ainsi que beaucoup de ces supporters sont en train de s'éloigner de lui. Des proches de Andry Rajoelina tentent de le dissuader de cette folie d'aujourd'hui, mais celui-ci semble perdre la raison et veut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout …

Le plan de Didier Ratsiraka pour revenir et détruire tout ce qui a été commencé est en train de se dérouler à merveille !!!!!!!!!!!!!!!!

Il ne faut pas laisser faire ça !!!!!!!!!!!

Diffusez ce message à tous ceux que vous connaissez. Tout le monde doit connaître la vérité. C'est très important. J'espère de tout cœur que ce qui risque d'arriver aujourd'hui, ce que j'ai entendu, et ce que je raconte, n'auront pas lieu, que tout ceci est un cauchemar, mais malheureusement, toutes les informations se recoupent.

L'évêque catholique appelle tout les Chrétiens

L'évêque catholique appelle tout les Chrétiens, en particulier les catholiques, à être présent pour une séance de prière ce 8 Février pour le Président et la population Malagasy.

Emmo Nat est présent sur les points stratégiques à Anosy

L'armée est aussi fortement présente à Soanierana. Ils ont été présents partout et assurés la sécurité des personnes et des biens de tous.

Madagascar réaffirme son engagement à accueillir le 13ème Sommet de l’Union africaine

Le Premier Ministre, Charles Rabemananjara, a fait en début de soirée du mardi 03 février 2009, une déclaration auprès des pairs de l’Union africaine, réaffirmant « l’engagement de Madagascar à accueillir le 13ème Sommet de l’Union Africaine au mois de juillet 2009 ».

Lors d’une conférence de presse tenue aussitôt après sa déclaration, le Premier ministre a répondu aux questions des journalistes locaux concernant les moyens pour le Gouvernement de ramener les partisans du maire et la responsabilité de ce dernier face au droit. A ceci, le Premier ministre a affirmé l’existence « d’une justice indépendante à Madagascar » traitant des actes relevant de la compétence judiciaire. L’objectif étant de ramener l’ensemble du peuple malgache dans le sillage de la préparation de la rencontre de juillet et de rétablir tous les circuits d’approvisionnement à travers l’île. Pour cette raison, d’après le Premier ministre, le Chef de l’Etat sillonne actuellement toutes les régions pour s’enquérir de la situation des populations locales.

A la question de savoir les motifs d’accusation et d’éventuelle arrestation du maire, le Premier ministre de spécifier que ça ne lui revient pas de « qualifier une infraction et un acte quelconque, une cellule d’enquête étant déjà mise en place », tout en affirmant la confiance en la justice malgache. - Concernant la position de l’Union africaine, le Chef du Gouvernement laisse l’appréciation de la situation aux dirigeants de l’organisation, l’Etat malgache ayant respecté les dispositions prévues par l’Acte constitutif auquel elle est rattachée. - En ce qui a trait au dialogue entre les parties et la possibilité d’une action de médiation locale ou externe, le Premier ministre compte sur la « grande volonté de la population malgache », la recherche du dialogue étant profondément enracinée dans la culture malgache, « toutes les solutions ne sont pas encore épuisées », selon ses termes. - Pour la question portant sur le contenu de « l’interview jugée porter atteinte à la sécurité nationale, il a évoqué l’existence d’une réglementation en communication qui gère les déviations, notamment puisqu’il s’agit « d’inciter à la haine, à la violence et à la désobéissance civile » - Enfin, le Premier ministre a insisté sur l’existence réelle de la démocratie à Madagascar, sans qu’il y ait besoin de nouvelles élections pour dénouer la situation.

La cérémonie de clôture de cette grande assemblée des pays africains devrait se dérouler le mercredi 04 février 2009.

http://www.presidency.gov.mg/
source: Présidence de la République de Madagascar
04-Feb-2009

Antsiranana, Tolagnaro, poursuite des tournées régionales présidentielles : Pour un retour à la normale

Le Président de la République, Marc Ravalomanana, à la tête d'une délégation militaire et ministérielle, a repris sa tournée régionale ce mardi 3 février 2009, une semaine après les émeutes qui ont secoué la Capitale et plusieurs régions de l'île. A Antsiranana puis à Tolagnaro, le Chef de l'Etat s'est exprimé en faveur du retour à la normalité de la situation socio-économique du pays, appelant les habitants à reprendre leurs activités quotidiennes.

Arrivé à Antsiranana en fin de matinée, la délégation présidentielle aprocédé à l’installation du nouveau Chef de Région de Diana, Hassan Aly, et s'est entretenue avec les autorités régionales ainsi que la population afin de les sensibiliser à « préserver la paix sociale et lutter contre les rumeurs visant à semer des troubles », selon les propos du Président Ravalomanana. Le Chef de l'Etat a insisté sur « l'importance de véhiculer des informations véritables pour aider la population à mieux discerner les campagnes mensongères », l'objectif même de la visite présidentielle, comme devait l'ajouter le Chef de l'Etat qui, revenant sur les actes de vandalisme et de déstabilisation politique survenus la semaine dernière à travers l'île et surtout à Antananarivo, a condamné les méthodes utilisées par certaines personnes malintentionnées pour détourner l'opinion publique : « je déplore les émeutes qui ont conduit à l'incendie de bâtiments publics comme ceux de la Télévision Nationale et de la Radio Nationale à cause d'un problème de mentalités », a-t-il exprimé face à l'assistance.

« Partis d'un débat sur la démocratie, ces agissements ont terminé par une tentative de coup d'Etat », toujours selon le Président de la République, qui a ajouté qu' « on ne badine pas avec les affaires nationales, notamment lorsque l'image extérieure du pays est en jeu». A ce propos, le Chef de l'Etat a salué l'intervention de l'Union Africaine laquelle a « condamné vivement de tels actes de déstabilisation qui ne suivent pas la légalité», a-t-il rapporté, avant d'évoquer la rencontre ce jour à Addis Abeba, entre le Chef du Gouvernement, le Gal Charles Rabemananjara et le Président de la Commission de l'Union Africaine, Monsieur Jean Ping, (Lire notre communiqué à ce sujet) pour la recherche de solutions concrètes quant à la résolution de la crise malgache. Avant de s'envoler pour rejoindre Taolagnaro, le Président de la République a, une fois de plus, loué « la sagesse et la maturité des habitants d'Antsiranana qui ont su faire preuve d'une collaboration exemplaire avec les membres des forces de l'ordre afin de maintenir le calme et la paix civile dans la localité ; la preuve résultante d'une telle bravoure est l'absence de dégâts matériels sur place » devait se féliciter le Chef de l'Etat.

A Tolagnaro, le Président de la République, après avoir rassuré la population sur la vraie réalité, a dénoncé « la démocratie de la rue » en proposant que toute révision de loi devrait être précédée d’un examen profond et de consultation, et que tout le monde doit attendre les élections pour accéder au pouvoir.

source: Présidence de la République de Madagascar
03-Feb-2009

Le site thermique d'Ambohimanambola est en plein travaux

Le site thermique d'Ambohimanambola est en plein travaux afin d'augmenter l'alimentation de la capitale en vue de l'accueil du sommet de l'Union Africaine au mois de juillet 2009 et du sommet de la francophonie en 2010. D'une puissance de 25 MW, le coût des travaux au sein de ce site thermique s'élèvent à 63 millions de dollars. Le Ministre de l'énergie et des mines Elysé Razaka a visité le site et a déclaré que l'alimentation en énergie est toujours rassurante.

www.kbc.co.ke

Déclaration de l’Union Nationale Malagasy des Droits Humains (UNMDH)

Déclaration et recommandations

Devant la conjoncture qui prévaut dans le pays, l’UNMDH, regroupement apolitique de différentes associations œuvrant pour l’instauration de l’Etat de droit à Madagascar et la protection et la promotion des droits de l’homme :
1. Madagascar étant signataire de la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948, doit veiller à son application dans le contexte malgache.
2. L’UNMDH soucieuse de la protection et de la promotion des droits de l’homme déplore et condamne les abus sur les droits et dignités humaines, la violence et le désordre de tout genre ;
3. L’UNMDH présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et à tous ceux qui ont subi les actes de vandalisme ;
4. L’UNMDH loue la sagesse et la pondération du peuple Malgache surtout les habitants d’Antananarivo dans le cadre du maintien de la sécurité par le biais des comités de vigilance (Andrimasom-pokonolona), et le respect de l’institution du couvre –feu.
5. L’UNMDH félicite toutes les démarches en vue du dialogue par les Dirigeants d’Eglises et la Communauté Internationale

Sur ce :
- Déplore et condamne l’entretien d’une crise politique dans le pays
- Déplore et condamne tout acte de vandalisme perpétré par des gens mal intentionnés payant des bandits pour les pillages et semer les désordres
- Déplore et condamne le désengagement de l’Etat et de la Force de l’ordre au début de ces violences,
- Déplore et condamne tout acte incitant la haine entre Malgaches, et pour éviter la guerre civile, invite le peuple Malgache à garder la sagesse et sa détermination à refuser son instrumentalisation.
- Déplore et condamne la désinformation sous toutes ses formes entretenant la peur et l’inquiétude chez la population.

En conséquence, l’UNMDH réclame, dans l’immédiat :

- Le respect et la défense des droits de l’homme sur tout le territoire Malgache et l’effectivité de l’application des lois afférentes
- La cessation de la crise politique sans condition préalable
- La cessation sans condition de tout acte de vandalisme et de violence
- La reprise en main de la sécurité sur tout le territoire et l’engagement total de la Force de l’ordre et des autorités civiles à tous les niveaux.
- Toute initiative en vue d’enrayer ce mouvement pour préserver les autres régions ;
- La tenue d’un dialogue entre les protagonistes Marc RAVALOMANANA, Président de la République et de Andry RAJOELINA, Maire de la ville d’Antananarivo, en vue d’un consensus pour de solutions durables sauvegardant les intérêts de Nation ;
- Les enquêtes et arrestations de tous les auteurs de tout bord de ces actes de vandalisme
- La tenue des mouvements populaires dans la vraie démocratie, autrement dit des revendications sincères et authentiques sans usage de forces
- L’écoute et le respect des aspirations populaires de la part des tenants du pouvoir pour le développement et le progrès de la Nation toute entière.
- Des considérations pour toutes les victimes de ces actes de vandalisme,
- Le renforcement de la sécurité des prisons, des stations de carburants et tout autre point sensible
- La contribution de tout un chacun à la défense et à la promotion des droits de l’homme à Madagascar

Propose ces messages aux groupes sociaux suivants :

- L’UNMDH interpelle les politiciens : qu’est-ce que vous allez léguer à la postérité ? de la violence et de l’anarchie ?
- L’UNMDH interpelle le peuple, victime de la paupérisation croissante de ne pas hypothéquer le patriotisme contre des intérêts de groupe
- L’UNMDH interpelle la jeunesse et les étudiants Malgaches de sauvegarder leur nationalisme contre toute instrumentalisation.
Devant la paupérisation permanente et la peur de l’expansion de cette douloureuse conjoncture qui affecte la vie nationale, et par son rôle d’interface, en tant que société civile, l’UNMDH offre ses bons offices dans le cadre des négociations pour un dénouement satisfaisant de la situation.
Pour les nobles intérêts de la Nation

La Présidente Nationale, Hanitriniala RAFOLISISOA
Le Secrétaire général, Jean Paul Emile RAKOTOZAFY

Libération: «Rajoelina a utilisé le mécontentement populaire pour un coup d'état verbal»

3 FÉV. 18H08

Philippe Hugon, directeur de recherche à l'IRIS et auteur de «Géopolitique de l'Afrique», revient pour libération.fr sur la crise politique à Madagascar.

La situation actuelle à Madagascar vous surprend-elle?

Non, ce genre d'évènements s'est déjà produit. Le maire d'Antananarivo, Andry Rajoelina, a voulu reproduire ce que Marc Ravalomanana (l'actuel président) avait fait en 2001. La crise actuelle résulte de la conjonction de plusieurs phénomènes: la fermeture d'une chaîne de télévision, l'accentuation de l'affairisme entre secteur public et privé. Il y a aussi le scandale Daewoo (ndlr: le gouvernement veut louer des terres à la firme sud-coréeenne), alors que la terre est sacrée à Madagascar. Enfin, malgré une croissance en hausse, le niveau de pauvreté reste un des plus forts du monde. Rajoelina a su utiliser ce mécontentement populaire pour mener son coup d'Etat verbal.

Rajoelina vient d'être destitué de son poste de maire. Jusqu'où peut-il aller désormais?

Rajoelina ne peut pas devenir président de la République, car la constitution impose d'avoir au moins 40 ans (ndlr: il en a 34). Pour cela, il devrait faire un véritable coup d'Etat. Mais d'autres scenarii sont envisageables. Ravalomanana a concentré de nombreux pouvoirs entre ses mains, et a accentué la présidentialisation du régime malgache. Il peut y avoir un compromis débouchant sur un rééquilibrage, avec Rajoelina prenant le poste de Premier ministre. De toute façon, la réponse de Ravalomanana, destituer un maire élu, est en dehors de toute règle constitutionnelle. Mais la crise peut très bien aller vers un pourrissement. Dans ce cas, l'armée malgache, qui a une forte tradition républicaine, pourrait prendre le pouvoir provisoirement, en attendant que le pays sorte de l'impasse.

On dit que la mobilisation autour de Rajoelina faiblit. Quel est son poids politique sur l'île?

Rajoelina est tout de même assez populaire dans les milieux urbains et auprès du clan de l'ancien président, Didier Ratsiraka. Les manifestations des dernières semaines ont été suivies dans la plupart des grandes villes. Rajoelina a aussi su instrumentaliser un certain sous-prolétariat toujours prêt à faire le coup de main. Mais ce qui est frappant, c'est la ressemblance entre les deux protagonistes, Rajoelina et Ravalomanana. Ils sont tous les deux protestants, ils viennent des hauts plateaux et appartiennent au groupe Merina. Pour beaucoup de Malgaches, ce sont des clones. Ils ont le même visage, ce sont des capitalistes qui croient à l'argent.

Quel peut être le rôle de la communauté internationale?

Par sa situation insulaire, Madagascar est peu soumis à l'influence de ses voisins. L'Union africaine a demandé à ce que la constitution soit respectée, c'est à peu près tout ce qu'elle fera. Le seul jeu possible concerne la France et les Etats-Unis. Ravalomanana est soutenu par Washington. La France a d'ailleurs perdu de son influence sur l'île depuis qu'il est au pouvoir. On se souvient par exemple de l'affaire de l'ambassadeur français renvoyé car il avait le mauvais oeil. Paris ne serait peut-être pas complètement hostile à une inflexion du pouvoir permettant de normaliser les relations entre la France et Madagascar.

Le Figaro: “Andry Rajoelina, le rebelle qui veut gouverner Madagascar”

PORTRAIT - Le maire de la capitale ne doute pas de son destin : il a demandé lundi à la Cour constitutionnelle de destituer le président en place. Mardi, il a été démis de ses fonctions par le ministre de l'Intérieur.

On imaginait de manière très différente un jeune homme aussi pressé. Andry Rajoelina, le maire de Antananarivo, tout juste 34 ans, reçoit calmement, en bourgeois arrivé, dans le salon de sa villa un peu clinquante d'un quartier chic de la capitale. «C'est vrai que je vais vite. J'ai monté mes entreprises jeune, je suis entré en politique jeune, il est normal que je continue», glisse-t-il d'une voix suave en revendiquant son surnom, TGV, né de sa capacité à brûler les étapes. Le garçon fluet s'est hissé au sommet à une vitesse fulgurante, au point de s'imposer comme le principal rival du président Marc Ravalomanana, dont il réclame aujourd'hui la déchéance à la tête de l'État.

Il a surgi sur la scène politique malgache sans crier gare, comme l'un de ces cyclones qui ravagent régulièrement la Grande Île. Il y a peu, Andry Rajoelina, un ancien disc-jockey à succès, organisateur d'événements courus, n'était encore connu que pour ses qualités d'homme d'affaires. Cet autodidacte, fils d'un colonel, a fondé deux entreprises qui prospèrent dans la communication.

À l'automne 2007, il met la main sur une chaîne de radio-télévision, Viva, juste avant de se lancer dans l'élection municipale dans la capitale. «Je me suis présenté par amour du pays», assure-t-il. Les médias et sa science de la communication vont largement compenser sa faible expérience politique. Il est élu triomphalement, à la surprise générale.

«Régime dictatorial»

Dès lors, le parallèle avec Marc Ravalomanana se fait évident. Les deux hommes, issus de l'ethnie Merina des hauts plateaux, le berceau de l'élite malgache, sont tout deux partis de rien pour monter des fortunes. Et l'un comme l'autre ont conquis la mairie de «Tana» avant d'en faire un tremplin vers un destin national. «La similitude va jusqu'à leur façon de parler, leur penchant à l'autoritarisme», remarque un spécialiste de l'île, Jean Éric. «Je ne suis pas du genre à laisser traîner les choses», reconnaît l'édile.

Fonceur au point d'en oublier parfois de calculer la portée de ses actes ? Peut-être. En se proclamant, samedi, après dix jours de manifestations et de grèves, «en charge du pays» dans une sorte de coup d'État larvé, il s'est aliéné la communauté internationale. L'Union africaine et l'Europe ont immédiatement appelé au respect de la Constitution. «J'appelle les bailleurs de fonds et la communauté internationale à ne pas se rendre complice d'un régime dictatorial», a rétorqué lundi TGV.

Mais la leçon semble avoir relativement porté. Lundi, c'est en petit comité, loin des foules, que les membres de son parti, le TGV (Tanora Gasy Vonona, les jeunes Malgaches décidés), sont allés déposer devant la Haute Cour constitutionnelle leur demande de déchéance du président. L'opération a fort peu de chances de réussir. La nomination du gouvernement de transition, censé prendre la tête de Madagascar, a néanmoins été reportée.

La foule de ses partisans semble un peu perdue devant ces atermoiements. Tout comme elle n'apprécie guère son alliance récente avec l'opposition traditionnelle, notamment les proches de l'ex-président Didier Ratsiraka. «Je ne m'arrêterai pas. Tout le pays doit lutter. Je veux changer la politique dans ce pays», rétorque Andry Rajoelina, qui nie tout essoufflement de la mobilisation.

Trop jeune pour la présidence

«C'est un homme très ambitieux qui a la foi, en Dieu et en lui-même», souligne l'ex-ministre de la Défense Désiré Ramakavelo. Il se rêve à haute voix à la tête du gouvernement de transition «pour deux ans seulement». «Ensuite, il y aura des élections auxquelles je ne participerai pas.» Curiosité de cette crise, le jeune leader ne peut pas, de toute façon, briguer la présidence. La Constitution malgache impose d'avoir au moins 40 ans.

Serait-il tenté de retoucher la loi fondamentale ? Il élude la question : «J'ai dit que je ne resterais que deux ans. Je ne changerai pas d'avis. Je suis jeune. J'ai encore au moins vingt ans de carrière politique. J'ai tout mon temps pour arriver à la présidence.» Dans la voix de l'élu, pas le moindre doute ne perce : son destin, il le voit tout tracé. Il lui reste seulement à apprendre la patience.

www.lefigaro.fr
03/02/2009 | Mise à jour : 15:33

Afrique en ligne: “Madagascar PM says calm has been restored in his country”

Madagascar Prime Minister Charles Rabemananjara said here Friday that calm had been restored in his country after nearly a week of political turmoil that saw the mayor of Antananarivo, Mr. Andry Rajoelina, announce the overthrow of President Marc Ravalomanana.

Rabemananjara said the demonstration that began last week had been quelled after security forces arrested the leaders of the rebellion that precipitated closure of schools, banks and other essential services in the Indian Ocean island nation.

"Initially, the police reacted with restrain because they did not want the situation to descend into further chaos. In addition, they were not well-equipped to deal with demonstrators who numbered more than 100,000," the Prime Minister who is representing his government at the 12th summit of the African Union in the Ethiopian capital, said.

He said President Ravalomanana was eager to hold dialogue with mayor Rajoelina, who last Monday announced the overthrow of the president.

He, however, ruled out any pre-conditions, which he said had caused a reconciliation meeting with the mayor to abort.

He said if the dialogue failed to work, the government would have to invoke the law, although he declined to say categorically if the mayor would be charged for treason.

"The president is open to dialogue. We would like to exhaust all possible channels of reconciliation before thinking of alternatives," he said, but ruled out a snap election.

He said it was too early to think of international mediators as the president was still waiting for the mayor to respond to his invitation to dialogue.

"We believe the situation has retuned to normal. We appeal to the people of Madagascar to uphold the essential values of the nation," he said.

Reacting to fears that Madagascar would not be able to hold next July AU heads of state summit, the prime minister said the infrastructure where the meeting was scheduled to take place was not affected by the riots and looting that engulfed the former French colony for nearly a week.

Addis Ababa - 03/02/2009
By JUMA KWAYERA PANA Correspondent

Le Monde: “Madagascar : Paris mobilise des "moyens", renforce son ambassade”

La France a "prédisposé un certain nombre de moyens" et renforcé son ambassade en vue de protéger les quelque 20.000 ressortissants français vivant à Madagascar, secoué par une crise politique, a annoncé mardi le secrétaire d'Etat à la Coopération, Alain Joyandet.

"Nous avons prédisposé un certain nombre de moyens notamment en provenance de l'île de la Réunion toute proche" de Madagascar, a déclaré M. Joyandet lors de la séance des questions au gouvernement, sans donner de précisions sur ces "moyens".

Un médecin de la Réunion a été envoyé à Madagascar, a précisé le secrétariat d'Etat.

Par ailleurs, "nous avons renforcé notre ambassade sur place afin de prendre un certain nombre de décisions en pensant aux 20.000 ressortissants français" vivant sur la Grande île, a déclaré M. Joyandet.

Huit personnes ont été envoyées depuis Paris à Madagascar ce week-end, a précisé le secrétariat, ajoutant que quelque 25.000 Français vivaient sur l'île mais seuls 19.000 sont inscrits aux services consulaires. La moitié d'entre eux sont des binationaux, a-t-on encore ajouté.

La situation à Madagascar "évolue d'heure en heure", mais "nous sommes en contact avec les deux responsables du conflit", le président malgache Marc Ravalomanana, et le maire d'Antananarivo Andry Rajoelina, a-t-il dit.

"Il semble que nous nous dirigions vers un peu plus de dialogue", a également déclaré M. Joyandet, en confirmant le bilan de 80 morts qu'il avait déjà donné mercredi.

La situation restait précaire mardi à Madagascar, où M. Rajoelina a été destitué de ses fonctions de maire par le ministère de l'Intérieur quelques heures après avoir déclaré à ses partisans qu'il annoncerait samedi son propre gouvernement.

Le monde | 03.02.09 | 18h16

NYTIMES: “Madagascar Political Feud Continues”

ANTANANARIVO, Madagascar — This nation’s government fired the mayor of this capital city on Tuesday, something of a reprisal after the mayor announced over the weekend that he was taking over the government.

This is power politics, Madagascar-style, a showdown between President Marc Ravalomanana and Mayor Andry Rajoelina, who in recent weeks has denounced the president as a dictator, a scoundrel and a thief. Political violence has left about 100 people dead. Buildings have been burned and gutted.

“For the past two months, the mayor has not spent much time fulfilling his real duties; he only went into the streets to excite the crowds and create trouble,” said Andry Ralijaona, an official within the presidency, explaining the decision to remove the mayor.

“The roads are not fixed; the rubbish is not cleared; and there are strange decisions, like the way he uses the symbols of his political party to decorate Antananarivo without consulting the people,” Mr. Ralijaona said. “He uses orange and blue, when the real colors of the city are yellow and a different shade of blue. We are not going to waste any more time trying to understand his psychology.”

To rid himself of the troublesome mayor, President Ravalomanana invoked a law that allows the dismissal of elected officials who fail to do their jobs. The action is legal, said constitutional experts here, but enforcing it may require the muscle of the national police.

“Tomorrow, the people who voted for Andry Rajoelina will gather before the city hall,” Mr. Rajoelina told reporters hours after his dismissal. “Antananarivo will not accept this decision. There is no valid reason to sack me. I don’t fear being arrested.”

Madagascar is the world’s fourth largest island, 1,000 miles head to toe in the Indian Ocean off the east coast of Africa, a biological wonderland of species found nowhere else, including hissing cockroaches and many species of lemurs and chameleons. Vanilla and other spices thrive in its moist heat.

Most people in the highlands are descended from Asia; those in the coastal areas are more African. But they are commonly poor, the majority surviving on less than $1 a day.

Among the few who are wealthy are President Ravalomanana, 59, a tycoon who controls one of the nation’s largest conglomerates, and Mr. Rajoelina, 34, a former disc jockey and entertainment impresario.

In December, the president ordered the closing of a television station owned by the mayor, who then began holding rallies to upbraid the government. Why was the president giving away public lands? he accused. Why did he buy an expensive jetliner? Why did he run the country like a fief?

On Jan. 26, one of those demonstrations led to mayhem as rioters destroyed stores, factories and a television station belonging to the president.

On Saturday, Mayor Rajoelina apparently felt he enjoyed enough support to declare that he was now ruling Madagascar. He told civil servants and schoolchildren to stay home on Monday in a show of solidarity.

But that request went largely unmet, indicating that the mayor may have overplayed his hand. Instead of immediately ascending to the presidency, Mr. Rajoelina announced that he would have Mr. Ravalomanana impeached.

On Tuesday, the mayor held his customary rally in the plaza of the capital’s main boulevard. This time, he gave the president an ultimatum: Quit by Saturday or he would begin naming the ministers to his new government.

It was a weak threat, and within hours, the office of the president announced that a former city official, Guy Rivo Randrianarisoa, would be handling the mayoral chores in the capital.


By BARRY BEARAK
Published: February 3, 2009

Le Figaro : "Rassemblement pro-Antananarivo"

Environ 1.500 partisans d'Andry Rajoelina, le maire destitué de la capitale malgache, étaient réunis ce matin devant les bureaux du maire pour contester cette décision prise la veille par le ministère de l'Intérieur, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les partisans d'Andry Rajoelina étaient massés devant le stade de Mahamasina: le maire a en effet installer son bureau dans les locaux administratifs du stade il y a plusieurs mois.

Le bâtiment, situé sur une colline à quelques centaines de mètres de là, était protégé mercredi matin par une cinquantaine de membres de forces de l'ordre.
Aucun dispositif de sécurité n'était visible devant le stade mais des forces de l'ordre étaient positionnées à proximité.

Le ministère de l'Intérieur a destitué mardi le maire de la capitale malgache et nommé à sa place un administrateur provisoire, un "président de délégation spéciale" (PDS).

Le maire, engagé dans un bras de fer avec le président malgache Marc Ravalomanana, a immédiatement contesté cette décision et appelé ses partisans à un rassemblement mercredi matin devant la mairie.
AFP
04/02/2009 | Mise à jour : 09:2
5

Afrique en ligne: “Int'l Red Cross raises concerns on Madagascar”

New York, US - An outbreak of violence in Madagascar's capital, Antananar ivo, has prompted concerns from the International Committee of the Red Cross (ICRC) about a possible humanitarian crisis.

``A week of anti-government protests that turned violent and resulted in the dea ths of an estimated 100 people raises concerns about a humanitarian situation in the Indian Ocean country,'' the Red Cross said in a statement in New York on Tuesday.

Olivier Gillabert, head of the ICRC mission in Madagascar, was quoted as saying that the Red Cross was urgently working to address escalating humanitarian needs.

Gillabert also said that the ICRC was working with the local Malagasy Red Cross Society to evacuate injured people as a result of the violence, looting and fires in Madagascar.

The statemen noted that a curfew imposed by security authorities in the country has reduced the violence, but Gillabert said aid workers were in ``urgent need of first aid materials, stretchers and medical supplies''.

The protests drew criticism on Monday from former African Union Chairman and Tan zanian President Jakaya Kikwete, who called the efforts to remove a democratically elected government unacceptable.

Al-jazeera : “Calm returns to Madagascar capital”

TUESDAY, FEBRUARY 03, 2009

Markets and offices have reopened in Madagascar's capital after a week of violent protests that left dozens of people dead.

But Andry Rajoelina, the mayor of Antananarivo who is also the main opposition leader, says he will continue to hold daily protests against Marc Ravalomanana, the president.

Rajoelina says the president is a corrupt dictator who must step down, but Ravalomanana remains confident that he still has the popular support which bought him to power in 2006.

In Antananarivo on Monday, Rajoelina addressed a peaceful rally of about 3,000 people at city hall.

'Unrest killing business'

Tens of thousands took to the streets in demonstrations last week but public appetite for full-blown strikes seems to have dwindled as Antananarivo residents struggle to find work and buy food.

"It is right to protest when things are not right. But people also need to eat," Russel Ludovic, a shoe polish seller, told the Associated Press.

"The unrest is killing business."

With the political crisis spilling into a second week, multinational corporations could also be re-assessing Madagascar's reputation as a sound destination for their investments.

The mayor said he would petition the courts and parliament to remove Ravalomanana as president.

Addressing the president, he said: "I beg you to give up power now. It's still not too late."

He also said he would tour the island nation to explain his position.

AU condemnation

But the African Union (AU) has condemned the attempt to oust the president.

"Efforts to remove democratically-elected governments from power are unacceptable," Jakaya Kikwete, the former AU chairman and president of Tanzania, told a summit of AU leaders in Ethiopia.

"We are saddened by developments in Madagascar. We call upon those who use violence, who fuel instability to topple governments, to respect democratic principles."

http://english.aljazeera.net

BBC: “Madagascar protests over sacking”

Hundreds of opposition supporters have gathered in Madagascar's capital, Antananarivo, to protest against the dismissal of the city's mayor.
Andry Rajoelina, who has been leading protests against the president, was sacked by the government on Tuesday.
His supporters have blocked roads to the municipal offices to prevent the new mayor from coming to work.
Mr Rajoelina says he will set up a transitional administration unless President Marc Ravalomanana steps down.
Dozens of people have died in protests in the last week amid the bitter power struggle between the two men.
Mr Rajoelina's replacement as mayor has been named as Guy Randrianarisoa, a local city official.
The sacked mayor accuses the president - a 59-year-old self-made millionaire who won re-election in 2006 - of misspending public money and being a dictator.
The African Union has condemned any moves to overthrow the president and warned the rivals not to resort to unconstitutional methods to settle their dispute.
Analysts say Mr Rajoelina has successfully tapped into widespread frustration with the government, but may have over-played his hand in trying to overthrow the president.
The large and beautiful island off the south-eastern coast of Africa has lurched from one crisis to another, putting off investors interested in exploiting its rich mineral reserves, its spices and its potential for tourism, correspondents say.

http://news.bbc.co.uk
 
http://www.nivapas.com Annuaire
nivapas